Fr. S. Joseph(Principal)

ICSE RESULTS 2001

S.No Name English Oriya Hindi HCG Maths Science Computer H. Sc Arts Total %
1 Ashish Kumar Acharya 72 78 - 86 88 90 96 - - 510 85
2 Santosh Kumar Bhutia 48 64 - 50 28 40 69 - - 299 49.8
3 Prahallad Kumar Behera 60 - 78 60 72 62 80 - - 412 68.7
4 Sushil Kumar Dora 64 83 - 69 83 76 90 - - 465 77.5
5 Deepti Prabha Ekka 86 - 90 88 83 88 94 - - 529 88.2
6 Mukhesh Kumar Jena 50 62 - 46 35 42 54 - - 289 48.2
7 Ashok Kumar Kisku 44 - 66 42 42 35 52 - - 281 46.8
8 Sanjeet Kumar Kundu 52 - 62 42 25 30 46 - - 257 42.8
9 Subhra Saransh Mishra 83 - 90 92 88 90 98 - - 541 90.2
10 Sylvia Mohanty 88 - 90 88 90 83 88 - - 527 87.8
11 Avinash Nayak 76 76 - 78 74 54 83 - - 441 73.5
12 Debendra Nayak 54 78 - 54 42 46 64 - - 338 56.3
13 Shivani Singh 90 - 94 86 92 90 94 - - 546 91
14 Ramakant Swain 66 76 - 66 76 66 90 - - 440 73.3
15 Vishal Kumar Agarwal 74 - 90 76 94 78 94 - - 506 84.3
16 Saumya Sunayana Das 80 - 90 88 96 86 94 - - 534 89
17 Nitu Garg 64 - 80 66 66 62 83 - - 421 70.2
18 Anoop Kumar Hazra 66 - 60 78 76 76 90 - - 446 74.3
19 Manisha Mohata 86 - 90 86 86 90 88 - - 526 87.7
20 Subhendu Kumar Panigrahi 74 80 - 66 66 69 86 - - 441 73.5
21 Divya Ranjan Pradhan 66 66 - 62 78 60 80 - - 412 68.7
22 Goutam Kumar Sahu 66 - 74 69 80 72 88 - - 449 74.8
23 Samir Samal 80 - 90 90 94 90 94 - - 538 89.7
24 Aman Singh 66 - 80 80 80 83 94 - - 483 80.5
25 Huma Tabassum 90 - 90 90 74 83 83 - - 510 85
26 Rakesh Kumar Patra 69 83 - 72 76 78 86 - - 464 77.3
27 Kamal Kumar Agarwal 83 - 90 90 90 90 - 92 - 535 89.2
28 Barsha Agarwal 72 - 76 69 58 64 - 74 - 413 68.8
29 Manoj Kanti Biswal 66 78 - 74 66 60 - 80 - 424 70.7
30 Durga Prasad Das 76 76 - 76 66 76 - 90 - 460 76.7
31 Anil Kumar Kullu 58 - 62 50 38 38 - 60 - 306 51
32 Khushboo Kumar 66 - 74 60 54 50 - 78 - 382 63.7
33 Kumari Madhulika 88 - 92 83 92 88 - 94 - 537 89.5
34 Sonali Mallick 72 - 90 78 60 60 - 80 - 440 73.3
35 Monalisa Mandothia 83 - 88 80 83 62 - 94 - 490 81.7
36 Linu Philip 58 - 76 40 52 38 - 66 - 330 55
37 T G Sanjeev Kumar 48 - 74 52 35 38 - 60 - 307 51.2
38 Soumyakant Sar 66 78 - 72 72 69 - 76 - 433 72.2
39 Baldeep Singh 48 - 64 28 25 30 - 66 - 261 43.5
40 Gurmeet Singh 52 - 74 48 28 38 - 72 - 312 52
41 Manoj Kumar Toshniwal 50 - 64 58 52 42 - 69 - 335 55.8
42 Asha Tulsiyan 66 - 83 69 80 66 - 88 - 452 75.3
43 Smita Tulsiyan 72 - 80 74 66 62 - 88 - 442 73.7
44 Vikash Kumar Agarwal 66 - 78 66 52 48 - 83 - 393 65.5
45 Netes Baa 60 - 72 62 46 44 - 62 - 346 57.7
46 Saswati Barik 64 - 80 69 60 54 - 86 - 413 68.8
47 Tapas Kumar Barick 52 - 69 42 50 42 - 62 - 317 52.8
48 Neeraj Kumar Behera 69 - 80 76 69 72 - 78 - 444 74
49 Suman Dash Bhattamishra 92 92 - 90 88 76 - 78 - 516 86
50 Kapil Kumar Chand 66 - 69 62 90 60 - 74 - 421 70.2
51 Mitali Dash 78 - 90 76 86 62 - 88 - 480 80
52 Priti Garg 62 - 80 66 64 64 - 83 - 419 69.8
53 Sandeep Kandulna 66 - 78 50 69 54 - 58 - 375 62.5
54 M Pavan Kumar 60 - 76 62 66 69 - 76 - 409 68.2
55 Neelam Modi 46 - 69 30 35 28 - 58 - 266 44.3
56 Debashish Mohanty 69 - 83 66 78 62 - 83 - 441 73.5
57 Rajendra Kumar Nayak 54 76 - 42 69 46 - 66 - 353 58.8
58 N C Manjusha 62 - 72 60 69 54 - 78 - 395 65.8
59 Premier Paul 64 - 69 58 66 54 - 66 - 377 62.8
60 Padmalita Sahoo 80 - 83 86 74 74 - 86 - 483 80.5
61 Soumya Ranjan Sahoo 64 69 - 64 64 62 - 78 - 401 66.8
62 Sarada Prasad Sahoo 66 86 - 62 54 60 - 64 - 392 65.3
63 Anand Kumar Tibrewal 78 - 86 74 88 72 - 92 - 490 81.7
64 Monalisa Tigga 66 - 83 69 58 50 - 69 - 395 65.8
65 Saurabh Tiwari 78 - 88 88 86 78 - 83 - 501 83.5
66 Margret Maria Raj 83 - 90 72 60 54 - 86 - 445 74.2
67 Deepapushpita Nayak 58 - 69 40 25 28 - - 80 300 50
68 Samar Pratap Moharana 64 86 - 66 86 74 - - 78 454 75.7
69 Seema Naik 54 - 83 54 48 42 - - 80 361 60.2
70 Biswa Ranjan Sahoo 69 88 - 72 86 90 - - 88 493 82.2
71 Dola Chowdhry 76 - 92 76 74 69 - - 76 463 77.2

ISC RESULTS 2001

    S.No Names English Maths Physics Chemistry Biology Total Percentage
1 Swagatika Biswal 78 80 57 69 62 346 69
2 Sumana Chakraborthy 69 51 44 48 48 260 52
3 Sayanti Ghosh 76 78 44 48 62 308 62
4 K Sangeeth 72 80 72 78 80 382 76
5 Smrutisikta Mishra 78 48 33 47 74 280 56
6 Subrata Maharana 66 54 36 46 54 256 51
7 Parau Murmu 54 44 43 48 60 249 50
8 Samarendra Parida 54 66 44 53 54 271 54
9 Deepak Roshan 69 47 54 46 62 278 56
10 Mahesh Kumar Tripathy 69 43 44 53 66 275 55
11 Aruna Lakra 66 31 33 36 54 220 44
12 Abhijit Sarkar 48 60 42 46 44 240 48
13 Kumari Laxmi Priya Biswal 59 28 31 36 43 197 39